******************************************************************************************

 

     Проектът INDEED - Иновации за деменция в Дунавския регион, част от Транснационалната програма за Дунавския регион INTERREG, цели да подобри знанията и уменията на различни партньори, ангажирани в грижите за хора с деменция, да насърчи тяхното сътрудничество и да стимулира предприемаческата активност за предоставяне на грижи за хората с деменция. Водещата цел на проекта е подобряване на качеството на живот на хората с деменция и техните близки като се интегрират социалните и здравни ресурси за приложение на най-добрите и съответни за страните практики и модели. Проектът включва партньори от публичния сектор, академични институции, неправителствени организации, бизнес организации в девет дунавски страни - Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Хърватска Република, Чехия.

        Първият етап на проекта анализира актуалното състояние на грижите за хората с деменция в участващите страни от Дунавския регион и се изведоха критичните области, изискващи своевременни действия. Най-проблемните области се оказаха сходни за всички страни, независимо от разликите в жизнения стандарт, това са: недостиг на информация за проблемите на хората с деменция, недостиг на подготвени кадри, незадоволителна координация между здравните и социални грижи. Основен продукт на проекта е разработване на обучителна електронна платформа, която да подпомогне преодоляването на тези проблеми. Обособени са три взаимосвързани модула за повишаване на обществената осведоменост относно деменцията – CAMPUS, CONNECT и COACH.

        Българското дружество по деменции организира двудневно обучение – семинар, представящ възможностите на електронната платформа INDEED да подпомага подготовката и взаимовръзката на всички участници в грижите за хората с деменция. Предвидени са два двудневни семинара – 3 и 4 декември 2020 г. и 7 и 9 декември 2020 г. В първият ден ще се представят и обсъждат два от модулите (CAMPUS и CONNECT), във втория ден ще бъде представен и обсъден модулът COACH. Препоръчително е участието в двата дни на обучението, но при липса на възможност може да се включите в който и да е от модулите.

        Предвид актуалната ситуация, изискваща ограничаване на физическите контакти, участието в обучението да се проведе дистанционно – онлайн. Обучението ще се проведе през платформата ZOOM на български език с ръководното участие на чуждестранни партньори по проекта. Поканени са представители от Министерство на труда и социалната политика, академични институции, съсловни организации на служители от здравния и социалния сектор, неправителствени организациии и др., които да обсъдят този работен вариант на платформата.

         Участието и обсъждането биха били от голямо значение за усъвършенстване на платформата и повишаване на възможностите за нейното разпространение.

 

За контакти:

доц. Маргарита Райчева, 0888 580032, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
д-р Катя Стоянова, 0889 519635, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.