Предизвикателства, свързани с Ковид-19 и техните решения

 

Промени и нови стратегии в диагностиката и оценката на хората с деменция

По време на пандемията прегледите и консултациите на живо бяха затруднени, а понякога дори и забранени. Двама експерти в областта на деменцията от Словения и Румъния обясняват как те са успели да преодолеят тези трудности.

 

Нови подходи в терапията

Ковид-19 сериозно възпрепятства предоставянето на терапия и особено на нефармакологични интервенци. Научете за някои интелигентни решения по време на карантината.

1. Медикаментозна терапия

Консултации по телефона, телемедицински консултации, както и спешни телфонни линии бяха въведени за предписване, прецизиране и проследяване на терапията. Подходът „Болница в дома“, при който различни специалисти правят домашни посещения, също би могъл да се използва за доставяне на лекарствата, нефармакологични интервенции, както и за проследяване на състоянието. В домовете за стари хора би било много полезно да има дежурен невролог и психиатър на повикване в случай на спешни състояния. Друга възможност за помощ при даването на лекарствата би могла да бъде медицинкса сестра ил доброволци, които да правят домашни посещения.

2. Нефармакологични интервенции

Нефармакологичните интервенции бяха повлияни най-сериозно от карантината и мерките за социална изолация, тъй като те изискват контакт лице в лице. Чрез интелигентни решения някои от интервенциите биха могли да бъдат адаптирани, така че все пак да са възможни.

Индивидуалните интервенции биха могли да бъдат адаптирани във форма за телемедицина или др. компютърно-базирани форми: напр. кратки видео-материали с предложения за когнитивни и физически упражнения вкъщи или когнитивна стимулация, рехабилитация и тренинг чрез online платформи. Реминисцентната терапия би могла да се води виртуално чрез видео-разговор от обучени специалисти. Логопедични консултации, когнитина рехабилитация, упражнения, а дори и оценка на походката, биха могли да се провеждат по методите на телемедицината.

Груповите нефармакологични интервенции биха могли да се правят в малки групи на открито или online: напр. трудовата терапия може да се провежда в малки групи на открито, а физиотерапията може да се прави с треньор навън или пък на балкона.

3. Подкрепа за грижещите се

Подкрепата за грижещите се би могла да се провежда чрез online групи за взаимопомощ, чат, както и гореща линия за спешни ситуации. Също така, могат да се направят кратки видеа за обучение и подкрепа, напр. за тренинг за комуникацията между човека с деменция и грижещите се за него.

4. Обучение на човека с деменция и грижещите се

Обученията могат да се провеждат чрез видеа, анимации, графични материали (инфографики, плакати), които могат да бъдат изпращани по телефона, социалните медии или да бъдат публикувани на официалните страници на институциите.

Като цяло може да се каже, че доставчиците на услуги за грижа за хора с деменция много бързо развиха и адаптираха online-платформи, видеа и анимации, които да обучат пациентите и грижещите се как да се адаптират към налагащите се промени в начините на полагане на грижа.

Някои от тези интелигентни решения за доставяне на терапия ще останат след пандемията като допълнение към обичайните начини или пък като независими стратегии. Обучението на пациентите и хората, които се грижат за тях, би могло да продължи да се провежда online чрез интернет-платформи, социални медии, чат, като допълва посещенията лице в лице. Посещенията в клиниката за проследяване и прецизиране на терапията, могат да бъдат правени чрез телемедицина, особено за пациентите, които живеят далече. Някои от нефармакологичните интервенции могат да продължат да се провеждат online като допълнение на индивидуалните и груповите занимания на живо. За да можем напълно да се възползваме от новите интелигентни решения, които бяхме принудени да използваме поради пандемията, е редно институциите да одобрят методите на телемедицината и да ги включат в списъка с услуги, които се поемат от здравната каса.

 

Комуникация в реално време по телефона или чрез интернет

Напр.: виртуална консултация с лекар или виртуална група за подкрепа на грижещите се

 

Предварително приготвена информация, доставена чрез облак или по пощата

Напр.: инструкции за тренировка, материали за обучение

 

Делегиране на интервенциите към специалисти, които имат достъп до хората с деменция по време на карантина

Напр.: трудова терапия, провеждана от медицинска сестра