Нормално стареене и деменция


Деменцията не е част от нормалното стареене

Много остаряващи хора имат оплаквания относно техните когнитивни способности, особено относно паметта им. Възможно е да имат нужда от повече време, за да запомнят нещо. Също така концентрацията им се нарушава по-лесно и срещат затруднения при ситуации с няколко задачи едновременно. В тези ситуации, разграничаването между „нормално“ и „необходим е преглед при специалист“ е трудно.

Една от причините деменцията да е по-рядко диагностицирана в ранен етап е това, че средностатистическия човек, а често и професионалистите, намират първите симптоми на деменция за нормална част от остаряването. Важно е да се отбележи, че освен, че деменцията не е нормална част от стареенето, тя не е и вид психично заболяване. Деменцията е медицинско състояние, което има подлежащи причини и симптоми, които могат да бъдат диагностицирани и контролирани.

 

Критерии за различаване между нормално стареене и деменция

В повечето случаи (при невродегенеративно заболяване на мозъка) деменцията започва да се развива постепенно и няма ясна граница между нормалното остаряване и началната деменция. Въпреки това, има 3 прости критерии, чрез които можем да различим двете състояния: (1) Скоростта на промяната; (2) Продължителността на нарушенията; (3) Влияние на нарушенията върху ежедневните дейности1

 

  • Скоростта на промяната: Някои когнитивни умения намаляват с напредването на възрастта. Това е особено вярно за умения, които изискват придобиването и обработването на нова информация, като паметта, екзекутивните функции и когнитивната скорост (скоростта на преработка на информацията). Това са уменията, които съставят термина „флуидна интелигентност“, и скоростта на промяната е доста бавна. Другите когнитивни умения, включително предишно натрупани знания и мъдрост (наричани още „кристализирана интелигентност“) остават стабилни с напредването на възрастта. Тази разлика е една от най-ясно видимите и полезните при идентифицирането на деменция.

  • Постоянство на увреждането: След като при невродегенеративни заболявания на мозъка увреждането на когнитивните умения и промените в живота и поведението са предизвикани от необратимо увреждане и загуба на нервни клетки и връзки, симптомите са постоянни и се влошават с напредване на времето (макар и варирането от ден на ден да е възможно). Отделни епизоди на отклонение на вниманието, паметта, ориентацията или намирането на дума не са показатели за начална фаза на деменция
  • Влияние на увреждането върху ежедневните функции: По дефиниция, деменцията е свързана с когнитивни и / или функционални увреждания, които са достатъчно сериозни, за да повлияят на ежедневните занимания на засегнатия. Редки и леки случаи на забравяне или затруднения при намирането на думи няма съществен ефект върху ежедневието на индивида и не е част от деменция само по себе си (въпреки че може да се развие в деменция в период от няколко години). Важно е също така да се отбележи, че високо образованите хора биха могли да компенсират значителна част от когнитивното нарушение, като в резултат изпълняването на ежедневни задачи остава непроменено.

    Нормални промени могат, разбира се, постепенно да се превърнат в нещо по-сериозно и хората, които са усетили леко когнитивно нарушение в последствие да развият деменция (Прочети повече в подраздел „Лицата и етапите на деменцията“). Диагнозата може да бъде потвърдена едва след цялостна оценка (Прочети повече в „Разпознаване на деменцията“).

 

Бележки и допълнителни материали за четене:

1) BanovicS, BelejanskaD, BobanM, BrandoburovaP, CucikM, KrakovskaS, KučukO, MehrabianS, PopovicKosticS, LicataA, RadulovicL, RiedlL, SinanovicO, StefanovaE, TraykovL, TudoseC, KurzA. Interprofessionalmanagementofdementia. A workbook produced by dementia experts in the Danube Region. 2018. 

2) Baltes, P. B. (1997). Die unvollendete Architektur der menschlichen Ontogenese: Implikationen für die Zukunft des vierten Lebensalters. Psychol Rundsch 48; 191-210.

 

След като се запознахте в общи линии с разликите между нормалното стареене и деменцията, тук можете да разгледате по-подробен списък, в който се сравняват характеристиките на нормалното стареене и деменцията.

 

Разграничаване между признаците за нормално стареене и за деменция

Долу са описани примери за възможни промени в резултат на остаряване или в резултат на ранна деменция, показвайки разликите. Въпреки това е важно да се има предвид, че всеки е различен и не всеки човек с деменция ще прояви всички изброени промени.

 


Бележки и допълнителни материали за четене:


1) Normal ageing vs dementia | Alzheimer’s Society. https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/how-dementia-progresses/normal-ageing-vs-dementia. Accessed October 10, 2019.