Разпознаване на деменцията


  1. Обобщение на диагнозата
  2. Откриване
  3. Навременна диагноза
  4. Оценяване
  5. Разкриване/съобщаване на диагнозата.