Развитието на бизнес план включва ноу-хау за специфични въпроси в бизнеса и Ви мотивира за да развиете допълнително вашата идея в областта на деменциите. Основната информация е представена с кратки видеа, PDF-file-ве, които могат да се свалят, както и с анализ на отделни случаи, чрез които се демонстрира как теорията се прилага на практика

Чрез малките упражнения Ви насърчаваме да развиете своята собствена идея за проект. Всяка от деветте теми отнема между 20 и 60 мин. Вие решавате дали да преминете през всички глави последователно или да изберете само някои от темите, които са Ви най-интересни.

В допълнение INDEED Ви кани да използвате познанията, които вече сте придобили за деменциите, в разработването на Вашия проект.