Единен идентификационен код: 176 755 629

БДД е регистрирано в СГС - дело No 538/2014