През 2014г., с активното участие на Експертния център по Деменции при Александровска болница (ръководител чл. Кор., проф. Лъчезар Трайков, дмн), е разработен и препоръчан на Министерство на здравеопазването Национален план за диагностика, лечение и грижи при деменциите (2014-2020). Осъществяването на плана се нуждае от активна подкрепа на национално и европейско ниво.

 

Основните цели на Националния план са свързани със създаването на модел за организиране на ранна диагностика на деменциите и разработване и прилагане на индивидуален план за лечение и грижи за пациентите с деменции и подкрепа на грижещите се за тях в България. Постигането на тези цели ще има голямо влияние върху повишаване благосъстоянието, качеството на живот и зачитане на човешките права на хората с деменции и грижещите се за тях.

Национална стратегия деменции