Специализираните комисии се създават със Заповед на НЗОК. Проф. Лъчезар Трайков е Национален Консултант за диагностициране и лечение на деменциите.

 

1- УМБАЛ “Александровска”, София (Председател Лъчезар Трайков)

2- МБАЛНП “Свети Наум”, София

3- Национална Кардиологична Болница, София

4- УМБАЛ “Свети Георги”, Пловдив

5- УМБАЛ “Света Марина”, Варна