Досега  в България са приети два консенсуса за диагноза и лечение на болестта на Алцаймер и други заболявания, протичащи с деменция - през 2004 и 2007 г.


На 29 април 2015 г. бе приет актуализиран Национален консенсус за диагностика и лечение на пациенти с Болест на Алцхаймер и други деменции. Подробно с документа може да се запознаете на следния линк: