Симпозиумът се организира от Българското дружество по деменции

и под егидата на БАН

 

 

ТЕМА:

ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -

STATE OF ART

 

08 април 2017 г.

Александровска болница, Клиника по хирургия, аудитория „Янко Добрев”

 МОДЕРАТОР: Член-кор. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн

Входът е свободен

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

9.15 - 10.00 – Депресия при невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция.

Проф. д-р Елка Стефанова, Медицински Университет Белград, Клиничен център към Институт по неврология, Сърбия

 

10.00 - 10.45 – Клинико-генетични корелати на поведенчески нарушения при невродегенеративни заболявания

Проф. д-р Джанин Диел-Шмид, Технически Уиверситет Мюнхен, Германия

 

10.45 - 11.15 - Кафе пауза

 

11.15 - 12.00 – Невроизобразителни корелати на поведенческите нарушения при невродегенеративни заболявания

Проф. д-р Филип Реми, Университет „Париж-12”, Франция

 

12.00 - 12.30 – Дискусия

Модератори:  Член-кор. проф. д-р Л. Трайков, Проф. д-р Дж. Диел-Шмид и Проф. д-р Ф. Реми

 

12.30 - 13.00 - Обяд

 

13.00 – 13.30 – Симпозиум PFIZER – Член-кор. проф. Трайков

 

13.30 – 14.15 – Ранни и наследствени невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция.

Д-р Шима Мехрабиан-Спасова, Медицински университет, София

 

14.15 - 15.00 – Терапевтични възможности при поведенчески нарушения при невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция.

Член-кор. проф. д-р Л. Трайков, Медицински университет, София

 

15.00 – 15.45 – Дискусия

Модератори: Член-кор. проф. д-р Л. Трайков, Проф. д-р Дж. Диел-Шмид и Проф. д-р Ф. Реми

 

Закриване

 

Участниците в симпозиума ще могат да получат екземпляр от първи брой на списание "Неврология и невропсихология", издавано от Дружеството.