Мултидисциплинарен подход при диференциална диагноза между Болест на Алцхаймер, фронтотемпорална деменция и депресия, Когнитивно увреждане и апатия при болест на Хънтигтън.

• Клинични и патологични корелации при невродегенеративните заболявания
 
• Мултидисциплинарен подход при скрининг, диагностициране и когнитивна рехабилитация при невродегенеративните заболявания
 
• Ранно диагностициране на деменция при пациенти с болест на Паркинсон
 
• Мултидисциплинарна работеща мрежа в областта на невродегенеративните заболявания
 
• Ранно диагностициране на пациенти с болест на Lewy body
 
• Невропсихологични, молекулярни и невроизобразяващи маркери при ранно диагностициране на болестта на Алцхаймер.
 
• Генотип-фенотип корелации при болестта на Алцхаймер
 
• Генотип-фенотип корелации при болестта на Паркинсон
 
• Неврологични и невропсихологични предиктори при прогресирането на леко когнитивно нарушение към деменция при болест на Паркинсон
 
• Ефектът от лечението на когнитивни нарушения при пациенти с епилепсия
 
• Когнитивни увреждания при мултиплена склероза