• Ранно диагностициране и лечение на невродегенаривните разстройства,
включващи деменция.

 

• Ранно диагностициране на когнитивния спад в най-ранната предементна фаза.

 
• Детайло фенотипизиране с цялостна невропсихологична оценка, образни, генетични и биологични изследвания.
 
• Диференциална диагноза на деменция с ранно начало и деменция с атипични клинични прояви.
 
• Ранно когнитивно увреждане при мозъчно-съдова болест, дабет и артериална хипертония.
 
Валидизиране на български език на различни подробни невропсихологични батерии от екипи от опитни невропсихолози и филолози.