•  Съюз на научните медицински дружества в България

•  Европейски Консорциум Болест на Алцхаймер (EADC)

EADC е мрежа от европейски центрове за върхови постижения работещи в областта на болестта на Алцхаймер. EADC създава научни възможности за развитие на превантивни мерки, отлагането, забавянето и подобряването на първичните и вторичните симптоми на болестта на Алцхаймер.  От 2007г.  Експертният център по деменции към УМБАЛ “Александровска” е член на EADC.