БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

СИМПОЗИУМИ „Акад. ЧУДОМИР НАЧЕВ”

 

ТЕМА:

НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - STATE OF ART

 

02 април 2016 г.

 

МОДЕРАТОР: Член-кор. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн

 

Симпозиумът се организира от Българското дружество по деменции под егидата на БАН
Място на симпозиума - Големият салон на Българската академия на науките (БАН),
пл. Народно събрание № 1, начало 9 ч.

Вход свободен

 

П Р О Г Р А М А:

 

09.15 - 10.00 – Клинико-генетични проучвания при болест на Алцхаймер, фронто-темпорална деменция и сродни заболявания.

Д-р Ш. Мехрабиан, Медицински Университет, УМБАЛ „Александровска” София

 

10.00 - 10.45 – Генетични изследвания при невродегенеративни заболявания. Генетично консултиране.

Проф. д-р К. Граф, Каролински университет, Департамент по невробиология, Секция по неврогериатрия, Р-л Секция по клинична генетика, Стокхолм, Швеция

 

10.45 - 11.15 - Кафе пауза

 

11.15 - 12.00 – Терапия на деменция при невродегенеративни заболявания – настояще и бъдеще.

Проф. д-р Б. Винблад, Каролински университет, Ръководител Департамент по невробиология, Секция по неврогериатрия, Стокхолм, Швеция.

Председател на EADC (European Alzheimers Disease Consortium).

 

12.00 - 12.45 – Ранна диагностика и профилактика на невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция.

Член-кор. д-р Л. Трайков, Медицински Университет, УМБАЛ „Александровска” София

 

12.45 - 14.00 - Обяд

 

14.00 - 14.45 – Ранна диагностика на когнитивни нарушения при паркинсонова болест.

Проф. д-р Е. Стефанова, Медицински Факултет, Институт по неврология, Университет Белград, Сърбия.

 

14.45 - 15.30 – Ултрасонографско изобразяване в ранната диагностика на екстрапирамидните заболявания.

Д-р М. Миялович, Медицински Факултет, Институт по неврология, Университет Белград, Сърбия.

 

15.30 - 16.00 – Дискусия

Модератори:  Член-кор. проф. д-р Л. Трайков  и  Проф. д-р Б. Винблад

 

Закриване