От 2003г., Българското Дружество по деменции разработва програми за продължаващо обучение  за ранна диагностика и лечение на деменциите за общопрактикуващи лекари, невролози и медицински сестри. Разработени са стратегия и тестове за ранно откриване на когнитивните нарушения от общопрактикуващи лекари и медицински сестри. Разработени са препоръки при диагностицирането и лечението на деменциите за невролози.