Добре дошли на сайта на Българско Дружество по Деменции!

Ние сме частна организация с идеална цел, насочена към развитие на теорията и практиката на дементологията в България при високи професионални стандарти в профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на деменциите. Работим за обединяване на усилията на специалисти, научни центрове, институции, обществени и други организации и лица, имащи отношение и общи интереси към проблемите на дементологията и други когнитивни нарушения, както и към развитието на невронауките.

 

Електронна платформа за деменциите

 

Представяме Ви специализираната електронна платформа по проблемите на диагнозата, лечението, грижите и обучението на специалистите в областта на деменциите http://dementia-bulgaria.com/index.php/bg/projects-bg/indeed-project

 

Платформата е разработена в рамките на проекта INDEED, обединяващ усилията на специалисти от десет европейски страни в Дунавския регион, в който чрез Българското дружество по деменции се включи и екипът ни от невропсихолози и невролози в УМБАЛ „Александровска”, Клиника по неврология. Целта на платформата е да подпомогне професионалистите – общопрактикуващи лекари, медицински сестри, невролози, психиатри, психолози, социални работници, физиотерапевти, както и всички други заинтересувани страни, които участват в комплексните грижи за пациентите с деменция.

 

Платформата има три раздела:

 

  • CAMPUS – тук ще намерите обобщена информация за проявите и същността на деменциите, за различните форми на деменция и техните причини, за етапите на заболяването, за различните видове лечение.

 

  • CONNECT – тук ще намерите информация за всички медицински и немедицински специалисти, които участват в обгрижването на хората с деменция, тяхната роля и компетентности в процеса на диагностика, при лечението и грижите на различните етапи.

 

  • COACH – тук ще намерите информация за възможностите и начините да започнете малък бизнес в сферата на социалните услуги за хората с деменция и техните семейства.

 

Платформата използва синтезиран, интерактивен, образен начин за подготовка на всички специалисти, улеснява интердисциплинарните връзки. Съдържанието й отразява съвременните достижения в областта на дементологията. Структурирана е така, че позволява да се ползва на две нива – за бързо и по-задълбочено информиране. Предвиден е раздел за обратна връзка с цел усъвършенстване и обогатяване на съдържанието.