Този материал е изготвен за Български консенсус за диагноза и лечение на деменция през април 2015 в София.

Досега  в България са приети два консенсуса за диагноза и лечение на болестта на Алцаймер и други заболявания, протичащи с деменция - през 2004 и 2007 г. Изработването на този консенсус има за цел да осъвремени диагностичните и терапевтичните критерии за всички видове деменции, съобразно новите стандарти в световен мащаб, да въведе новите дефиници за дементната и предементната фаза при болестта на Алцхаймер (БА) и да даде препоръки за тяхното потенциално приложение за клинични и научно-изследователски цели в България. Този консенсус обобщава опита натрупан през последните години от българските невролози и е съобразен с международните консенсуси.

При изработването на настоящия Консенсус са използвани:

 

  • Новите диагностични критерии на International Working Group (IWG) от 2007, 2010, 2014 год.
  • Новите диагностични критерии на National Institute of Aging/Alzheimers Association (NIA-AA) от 2011 год.
  • Консенсусът върху диагностичната рамка на съдовото когнитивно нарушение, предложена от работната група на American Heart Association and the American Stroke Association (AHA/ASA) под названието „Приносът на съдовите заболявания за когнитивни нарушения и деменция” през 2011 год.
  • Новото издание на Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-5), 2013
  • Новите дефиниции и диагностични критерии за Фронтотемпорална лобарна дегенерация (ФТЛД)
  • Новите диагностични критерии за Паркинсонова болест (ПБ) и Паркинсон - плюс синдромите

 

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18