Критерии за диагностика на ЛКН/леко неврокогнитивно нарушение

 

1. Критерии за ЛКН като клиничен и когнитивен синдром

  • Наличие на промяна в когнитивните функции - трябва да има доказателства за промяна в когнитивните функции на пациента в сравнение с предишното ниво. Тази информация може да бъде получена от пациента, от човек, който познава пациента добре, или от опитен специалист, наблюдаващ пациента.
  • Нарушение в една или повече когнитивни области - трябва да има доказателства за по-ниски показатели в една или повече когнитивни сфери, като снижението е по-голямо отколкото се очаква за възрастта и образователния ценз на пациента. Ако са налице проследяващи оценки, тогава спадът в показателите с течение на времето трябва да бъде явен. Тази промяна може да се наблюдава в различни когнитивни области, включително памет, екзекутивни функции, внимание, език и зрително-пространствени функции. Нарушение в епизодичната памет (т.е., способността да се заучава и да се съхранява новата информация) се наблюдава най-често при пациенти с ЛКН, които впоследствие прогресират до деменция при БА. Подчертава се значението на нарушенията в екзекутивните функции в най-ранните стации на дементния процес.
  • Съхранение на независимостта във функционалните способности - Лица с ЛКН често имат леки проблеми при организацията и изпълнението на сложни функционални задачи, които по-рано са извършвали, като например плащането на сметки, подготовка на храна или пазаруване. Тези дейности могат да отнемат повече време, да бъдат по-малко ефективни и да се правят повече грешки при извършването им, отколкото преди това. Въпреки това, лицата с ЛКН обикновено поддържат своята независимост в ежедневните дейности с минимална помощ или подпомагане.
  • Липса на деменция - Установените когнитивни промени трябва да бъдат достатъчно леки, за да няма значително нарушение в социалното или професионалното функциониране. Трябва да се подчертае, че диагнозата ЛКН изисква доказателство за промяна при отделния индивид, уточнено чрез анамнезата или проследяващите изследвания.

 

2 . Когнитивни характеристики на ЛКН

  • Невропсихологичното изследване е оптимален инструмент за обективната оценка на степента на когнитивното нарушение. Резултатите от когнитивните тестове за лица с ЛКН са обикновено от 1 до 1.5 стандартни отклонения под средната стойност за тяхната възраст и образование. При атипична клинична картина на БА има специфични клинични и невропсихологични профили, които също отразяват ЛКН-БА.
  • Проследяващи невропсихологични изследвания. Те могат да дадат доказателство за постепенен спад в когнитивните функции и да предоставят допълнителна информация за това, че пациентът има "ЛКН-БА".

 

3. Етиология на клиничния синдром на ЛКН в съответствие с БА


За да бъдат в сила основните клиничните критерии за ЛКН, е необходимо да се изключат  други  системни или мозъчни заболявания, които биха могли да предизвикат спад в когнитивните функции (съдови, травматични и др.). Целта на тази оценка е да се увеличи вероятността, че основното заболяване е невродегенеративно разстройство с характеристики съответстващи на БА. Тази диагностична стратегия е подобна на използваната при диагностициране на "деменция при БА". Това може да включва търсене на прояви за: ( 1 ) паркинсонизъм, включително изявени зрителни халюцинации и нарушение в бързите очни движения в съня, често наблюдавани при деменция с телца на Леви, ( 2 ) множествени съдови рискови фактори и/или наличието на обширна мозъчно-съдова болест от структурните мозъчни изобразявания, което е показателно за съдово когнитивно нарушение, ( 3 ) изявени поведенчески или езикови нарушения в началото на на заболяването, което може да е белег на ФТЛД, или ( 4 ) много бърза прогресия на когнитивните нарушения за седмици или месеци, обикновено характерно за прионови заболявания, неоплазма или метаболитни заболявания.
           

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18