КРИТЕРИИ ЗА ДЕМЕНЦИЯ

 

     Клиничната диагноза ДЕМЕНЦИЯ следва да се основава на DSM-5 критериите от 2013 г., където понятието "деменция" е заместено от значимо (major) или леко (mild) неврокогнитивно разстройство. 

 

Значимо неврокогнитивно разстройство

            А. Наличие на значим когнитивен упадък в сравнение с предишна  успеваемост в една или повече  когнитивни области (сложно внимание, екзекутивни функции, памет и учене, език, зрително-двигателни функции или социално познание) въз основа на

            - мнението на самия индивид, на негов близък или на клиницист,

            - документиран дефицит чрез невропсихологично изследване (повече от 2 SD под нормата за възрастта)

            Б. Когнитивният дефицит е достатъчен, за да повлияe независимото функциониране ( т.е. изисква минимална помощ при изпълнение на инструменталните ежедневни дейности).

            В. Когнитивният дефицит не е в реултат от делириозно състояние

            Г. Когнитивният дефицит не се обяснява от друго заболяване (напр. голям депресивен епизод, шизофрения)

 

Леко неврокогнитивно нарушение/разстройство

            А. Наличие на лек когнитивен упадък в сравнение с предишна успеваемост в една или повече области (сложно внимание, екзекутивни функции, памет и учене, език, зрително-двигателни функции или социално познание) въз основа на

            - мнението на самия индивид, на негов близък или на клиницист,

            - документиран дефицит чрез невропсихологично изследване (между 1 и 2 SD под нормата за възрастта)

            Б. Когнитивният дефицит не е достатъчен, за да повлияe независимото функциониране ( напр. сложните инструментални дейности като плащане на сметки, прием на лекарства са запазени), но изискват по-големи усилия и компенсаторни стратегии.

            В. Когнитивният дефицит не е в реултат от делириозно състояние

            Г. Когнитивният дефицит не се обяснява от друго заболяване (напр. голям депресивен епизод, шизофрения)

 

Предложение на конценсуса:

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (2013).

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18