г) Диагностичен процес при ДТЛ

За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата специалистът невролог извършва:

·     анамнеза за постепенно начало и/или флуктуираща прогресия на когнитивните симптоми в съчетание с двигателни симптоми и/или зрителни халюцинации

·         соматичен статус

·         неврологичен статус – липса на огнищна симптоматика или наличие на предимно симетричен паркинсонизъм с преобладаващи брадикинезия, ригидност и изразена постурална нестабилност

·     провежда изследване чрез невропсихологични тестове и оценъчни скали за откриване на леки или значими нарушения в отделни когнитивни области (специално внимание заслужават нарушенията във вниманието, екзекутивните и зрително-пространствените функции), както и на поведенческите нарушения и тяхното отражение върху способността на лицето да извършва ежедневните си дейности;

·     насочва болния (при необходимост) за лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, серумни електролити, чернодробни ензими, креатинин). При необходимост се провеждат допълнителни лабораторни тестове (серумно ниво на B12 и фолиева киселина, TSH, тестове за HIV, VDRL и Borrelia, и др.),

·         насочва болния за провеждане на невроизобразяващи изследвания – КТ или МРТ, при необходимост DatScan;

·         насочва болните за подробно невропсихологично изследване

·         насочва болния (при необходимост) за консултация с психиатър, кардиолог (ЕКГ изследване)

·         насочва болния за хоспитализация с цел диагностично уточняване и лечение 

 

д) Диагностичен процес при ПБ с деменция

За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата специалистът невролог извършва:

·          анамнеза за постепенно начало на когнитивни нарушения на фона на разгърнат паркинсонов синдром (минимум 1 година след двигателните)

·          соматичен статус

·        неврологичен статус - екстрапирамидни симптоми (брадикинезия в съчетание с поне един от следните симптоми: мускулна ригидност, тремор в покой и постурална нестабилност)

·      провежда изследване чрез невропсихологични тестове и оценъчни скали за откриване на  нарушения в повече от една от четирите основни когнитивни области  (внимание, памет, екзекутивни функции и зрително-пространствени умения), както и на поведенчески нарушения, и тяхното отражение върху способността на лицето да извършва ежедневните си дейности;

·      насочва болния (при необходимост) за лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, серумни електролити, чернодробни ензими, креатинин). При необходимост се провеждат допълнителни лабораторни тестове (серумно ниво на B12 и фолиева киселина, TSH, тестове за HIV, VDRL и Borrelia, и др.),

·         насочва болния за провеждане на невроизобразяващи изследвания – КТ или МРТ, при необходимост DatScan;

·         насочва болните за подробно невропсихологично изследване

·         насочва болния (при необходимост) за консултация с психиатър

·         насочва болния за хоспитализация с цел диагностично уточняване и лечение 

 

е) Диагностичен процес при ПСП

За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата специалистът невролог извършва:

·        анамнеза за постепенно начало и прогресия на зрителни, двигателни и когнитивни симптоми и необясними падания

·         соматичен статус

·      неврологичен статус – наличие на очедвигателни нарушения (вертикална погледна пареза или забавяне на вертикалните сакади), екстрапирамидни симптоми (симетрична брадикинезия и ригидност, по-изразени проксимално от дистално), дизартрия и изразена постурална нестабилност;

·        провежда  изследване  чрез  невропсихологични  тестове  и оценъчни скали  за откриване на леки или значими нарушения в някои от основните когнитивни области (специално внимание заслужават нарушенията в екзекутивните функции), както и на поведенческите нарушения и тяхното отражение върху способността на лицето да извършва ежедневните си дейности;

·     насочва болния (при необходимост) за лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, серумни електролити, чернодробни ензими, креатинин). При необходимост се провеждат допълнителни лабораторни тестове (серумно ниво на B12 и фолиева киселина, TSH, тестове за HIV, VDRL и Borrelia, и др.),

·         насочва болния за провеждане на невроизобразяващи изследвания – КТ или МРТ, при необходимост DatScan;

·         насочва болните за подробно невропсихологично изследване – особено на лицата с леко когнитивно нарушение;

·         насочва болния (при необходимост) за консултация с психиатър, кардиолог (ЕКГ изследване)

·         насочва болния за хоспитализация с цел диагностично уточняване и лечение

 

ж) Диагностичен процес при КБД

За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата специалистът невролог извършва:

·         анамнеза за постепенно начало и прогресия на когнитивни и двигателни симптоми

·         соматичен статус

·         неврологичен статус – корова дисфункция (феномен на ״чуждия крайник״, корови сетивни нарушения и др.), екстрапирамидни симптоми (асиметрична ригидност и/или дистония в крайниците)

·       провежда изследване чрез невропсихологични тестове и оценъчни скали за откриване на леки или значими паметови и/или други когнитивни нарушения (специално внимание заслужават нарушенията в праксиса и речта), както и на депресия, и тяхното отражение върху способността на лицето да извършва ежедневните си дейности;

·       насочва болния  (при необходимост) за лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, серумни електролити, чернодробни ензими, креатинин). При необходимост се провеждат допълнителни лабораторни тестове (серумно ниво на B12 и фолиева киселина, TSH, тестове за HIV, VDRL и Borrelia, и др.),

·   насочва болния за провеждане на невроизобразяващи изследвания – КТ или МРТ, при необходимост DatScan;

·        насочва болните за подробно невропсихологично изследване

·        насочва болния (при необходимост) за консултация с психиатър

·        насочва болния за хоспитализация с цел диагностично уточняване и лечение

<< Предишна

Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18