Лечение на Леко Неврокогнитивно Нарушение (предементна фаза без наличие на биомаркери)

 • Piracetam – 2.4-4.8 g дневно
 • Ginkgo biloba (EGb 761) – 120-240 mg дневно
 • Alpha-tocopherol 100 mg дневно
 • Назначаването на Vit. В12 и фолиева киселина при доказан недостиг може да подобри състоянието на болните
 • Омега 3 мастни киселини (ниво B)

 

Лечение на съдова деменция (Съдово Когнитивно Нарушение)

I. Лечение на когнитивните нарушения

    >> Медикаменти на първи избор

 • Nicergoline – 30-60 mg дневно
 • Vinpocetine – 15-30 mg дневно
 • Piracetam – 2.4-4.8 g дневно
 • Pentoxyfilline – 800-1200 mg дневно

    >> Медикаменти на втори избор

 • Ginkgo biloba – 120-240 mg дневно
 • Nimodipine 60-90 mg дневно

 

Лечение на смесена деменция (в комбинация с гореизброените медикаменти при съдова деменция)

     Инхибитори на ацетилхолинестеразата

 • Donepezil 5-10 mg дневно
 • Rivastigmine (tab) 6-12 mg дневно (лек и умерен стадий на деменция)
 • Galantamine – 20-30 mg дневно

    Memantine10-20 mg дневно (умерен и тежък стадий на деменция)

 

II. Синдромологично и симптоматично лечение

    Лечение на депресията

 • Bupropione – 150 mg дневно
 • Venlafaxine – 150-300 mg дневно
 • Mirtazapine – 30-60 mg дневно
 • Sertraline  50-150 mg дневно
 • Fluvoxamine 50-100 mg дневно
 • Fluoxetine 20-80 mg дневно
 • Paroxetine 20-50 mg дневно

    Лечение на поведенческите нарушения (ажитираност и неспокойствие)

    >> Атипични невролептици

 • Aripiprazole - 10-15 mg дневно
 • Quetiapine 25-150 mg дневно
 • Risperidone 0,5-1,5 mg дневно
 • Olanzapine 5-10 mg дневно

    >> Конвенционални невролептици

 • Clozapine – 25-75 mg дневно
 • Haloperidol 0,3-1,5 mg дневно 


    Лечение на сънните разстройства

 • Melatonine
 • Zolpidem
 • Zopiclone

    Антиконвулсанти

 • Valproate – 500-1500 mg дневно
 • Lamotrigine - 50-150 mg дневно
 • Levеtiracetam – 500-1500 mg дневно
 • Carbamazepine – 400-1200 mg дневно

 

III. Профилактика на МСБ (виж. Консенсус по МСБ, 2014)

    Антихипертензивни и антиаритмични средства

    Антихиперлипидемични средства

    Антиагреганти

 

IV. Немедикаментозно лечение

    Когнитивна рехабилитация и стимулация

    Физикална рехабилитация

 

V. Програма за подпомагане на семействата и обгрижващия персонал

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18