Лечение на Деменция с телца на Леви и на Паркинсонова болест с деменция

 

I. Лечение на когнитивните нарушения

 

    Инхибитори на ацетилхолинестеразата

 • Rivastigmine (tab) 6-12 mg дневно (Level A)
 • Donepezil 5-10 mg дневно (Level A)
 • Galantamine – 20-30 mg дневно (Level C)

      Memantine10-20 mg дневно (в допълнение или като заместваща терапия на инхибитори на ацетилхолинестеразата, ако са налице противопоказания или липса на ефект от последните)  (Level C)

 

II. Симптоматично лечение на моторни и други немоторни прояви (виж консенсус за Паркинсонова болест от 2013 г.)

    Лечение на паркинсонизма

    Лечение на депресията

    Лечение на сънните разстройства

 

III. Лечение на психози и халюцинации (съгласно EFNS Late PD 2011)

    Атипични антипсихотици

 • Clozapine – Level A
 • Quetiapine – GPP
 • Olanzapine – Level A
 • Risperidone – Level C

    Инхибитори на ацетилхолинестеразата

 • Rivastigmine (tab) Level B
 • Donepezil Level C

 

IV. Немедикаментозно лечение

    Когнитивна рехабилитация и стимулация

    Физикална рехабилитация

 

V. Програма за подпомагане на семействата и обгрижващия персонал

 

Лечение на други форми на деменция (ФТД, ПСП и КБД)

 

I. Лечение на когнитивните нарушения

Инхибитори на ацетилхолинестеразата

 • Rivastigmine (tab) – 6-12 mg дневно
 • Donepezil 5-10 mg дневно
 • Galantamine – 20-30 mg дневно

      Memantine10-20 mg дневно (в допълнение или като заместваща терапия на инхибитори на ацетилхолинестеразата, ако са налице противопоказания или липса на ефект от последните)

 

II. Симптоматично лечение на моторни и други немоторни прояви (виж консенсус за Паркинсонова болест от 2013 г.)

    Лечение на паркинсонизма

    Лечение на депресията

    Лечение на сънните разстройства

 

III. Лечение на психози и халюцинации

    Атипични антипсихотици

 • Clozapine
 • Quetiapine
 • Olanzapine
 • Risperidone

    Инхибитори на ацетилхолинестеразата

 • Rivastigmine (tab)
 • Donepezil

 

IV. Немедикаментозно лечение

    Когнитивна рехабилитация и стимулация

    Физикална рехабилитация

 

V. Програма за подпомагане на семействата и обгрижващия персонал

Загуба на автономията на болните

 

При спазване на системата за организация на диагностично лечебния и профилактичен процес ще се създадат реални условия в нашата страна за снижаване на процента болни с деменция с тежка загуба на автономията. С това ще се намалят както директните разходи за консумативи, медикаменти и обслужване на тежко инвалидизираните болни, така и на индиректните разходи за обществото, личността и семейството.

<< Предишна

 

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18